OutBound Çağrı Merkezi

İletişim, gelen ve yapılan çağrılarla bir bütün olabilir. Dış arama çalışmaları proaktif olmanın temelinde yatan en önemli kriterlerdendir.

Çağrı Merkezleri hem gelen çağrıların (Inbound Calls) karşılandığı ve işlendiği, hem de dış aramaların (Outbound Calls) gerçekleştirildiği birimlerdir.

Çağrı merkezinin Stratejik Planında belirlenen Misyon dahilinde, dış aramalar firmanın iş modelinde çok ciddi bir yer teşkil edebilmektedir, kurmuş olduğumuz altyapı dış arama organizasyonlarını rahatlıkla yapmanızı sağlayabilir ve bu aramaları tüm detaylarıyla raporlayabilir.

Dış aramanın içeriğine bağlı olarak uygun profilde insan kayanağı istihdamını müşterisi için gerçekleştirebilir ve tüm iş süreçlerini belirleyerek uygulamaya sokabilir.

Firmanın sektörüne, iş modeline, ürün ve hizmet yapısına, dağıtım ağına, müşteri profiline ve içinde bulunduğu rekabet ortamının özelliklerine bağlı olarak, gerçekleştirilecek olan dış arama uygulamaları da değişiklik gösterebilmektedir. Bir çağrı merkezi sadece çağrı almak üzere yapılandırılmaz; mutlaka dış arama çalışmaları da gerçekleştirilir.

Bazen bu aramalar satış amaçlı yapılırken, bazen iş takibi, bazen de bir anket çalışması için yapılabilmektedir.